HuntDogs.Ru -

HuntDogs.Ru - (http://huntdogs.ru/forum/index.php)
-   - (http://huntdogs.ru/forum/forumdisplay.php?f=90)
-   -   II 2021 21-22 2021. (http://huntdogs.ru/forum/showthread.php?t=2608)

- 01.06.2021 18:55

II 2021 21-22 2021.
 
II
2021
21-22 2021., ., -, .


:
.. (II )
: .. (II ), .. (I )

1- , 07.05.2016., 5713/18

(INGO vom FUCHSBERG, ZB 207797, UCK.051111, . . - AURIKA EGER GROUP, UCK, 058143, . .)
. ( ., )

774-67-555-454-78 74. - II


2- ODEMIRA BRETONIQUE STYLE, 08.03.2017., 4853099, 1097/18
(GLOCK DU MAS D`EYRAUD, LOF 7 BRET.266344/0, UKU.0092241. . .. AKIRA BRETONIQUE STYLE, UKU.0104125, . ..)
. ..

765-77-457-554-68 76. III


3- , 23.04.2016., 5891/18
(, 5001/15, . .. , . 383-005/, . ..)
. ..

764-76-546-554-66 71. III


4. , 22.06.2019., . 3112-0010/
(, . 3812-0050/, . .. , 5021/15, . ..)
. ..

664-76-555-553-67 70. III

5. , 28.03.2020., 5898462
(KARLO II v.d. DACHSWIESE, ZB 219984, 5892287, . . , 4460924, . ..)
. ..

763-54-555-353-58 64. III

6. , 26.04.2019., . 3812-0060/
(HAVAS vom HECHTSGRABEN, ZB 223261 - CITA vom ERLBACHTAL, ZB 223194, . .)
. ..7. ERO vom EFEUS- HOF, 14.02.2019., . 3812-0061/
(EIKO v.d. KARTHANE, 3438865, . .. BONNIE vom SELZBACHTAL, ZB 217686, . ..)
. ..8. REGINA vom BRÜNDLFELD, 05.05.2014., ZB 225509, 4042453
(YAGO vom BIRKENGRUND, ZB 213745 - GIPSY vom BRÜNDLFELD, ZB 208868)
. ..GMT +4, : 01:13.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2008 - 2013 HuntDogs.Ru