25.08.2016, 01:48   #1
-
 
  -
 
: 21.09.2008
: 2,485
V , - -2016,

RE-, !


V , -
-2016,
18-19 2016.


1- , 31.03.2012., 3289655, RRM 1888
,
(BILLI BOUNCE OF CLUB ANJOU, 2298786, . .. - DERBI, 1746285 . .. & ..)
. ..()
23-8-8-5-5-6-5-5-4-6-7 82. II


2- KASTOR vom JAGDHUNDEGESTIRN, 08.04.2009., UKU.0032902
&
(RON vom HELLWEGUFER, UKU.000314, . .. UNKE ROTHENUFFELN, UKU.002198/07, , ..)
. (, )

19-7-7-5-5-6-5-5-4-8-9 80. II


3- , 30.09.2014., 4012924, . 8202-14/0001-8/, PCK 970
&
(GONZO II vom LIETHER-MOOR, 3730820, . .. , 2723808, . ..)
. .. ( . . )

19-7-7-5-5-7-5-5-5-7-8 80. II


4. , 10.11.12., 3438980, RNK 027
R.CACT &
(-, 3302893, .. - , 2219550, ..)
. .. ()

18-8-7-5-5-8-5-5-5-6-7 79. II [b][i]

5. , 04.03.2013., 3602683, 4544/16, RNK 050
( , 2069122, .. , 2610029, . ..)
. .. ()

20-7-6-5-5-6-4-5-4-6-7 75. II

6. NAYA vom JAGDHUNDEGESTIRN, 24.03.2010., UKU.0062588
(PRADELLINENSIS PABLO, LOI 08/15525, Capelli Fernando VERONA vom JAGDHUNDEGESTIRN, UKU.011715/07, . ..)
. .. (, )

16-8-6-5-5-8-5-5-5-6-8 77. III

7. / , 01.06.2011., 3052010, RRP 513
(, 1654/09, . .. , 1846093, . ..)
. .. ()

16-8-8-4-5-6-5-5-4-7-7 75. - III

8. / , 01.05.2011., 2999452, 1776/13, RRO 261
..
(, 1922217, 1649/08, . .. , 2029400, . ..)
. .. (-)

14-7-7-4-5-6-5-4-4-6-7 69. /

9. GRA IZ SEVERNOY STOLITSY, 29.01.2014., 3818663, TAA 593
(PITT IV vom DONAUECK, 2756172, . .. NATTER vom BANDORFER-FORST, 2932934, . ..)
. .. ( . . )10. ERIK vom JAGDHUNDEGESTIRN, 03.02.2008., UKU 0002668
(Malomkozi Joker, PKR VII-7728 - Unke Rothenuffeln, UKU 002198/07)
. (, )11. , 04.04.2012., 3289660, POR 038
(, 3430/05, . .. - MONA IV vom DONAUECK, ZB 2389640, . ..)
. .. ( ., )12. , 06.05.2010., 2723808, . 812-10/0016-8/,
RRO 176
(, 3616/07, . .. - , 4040/10, . ..)
. ( ., )


13. NATTER vom BANDORFER-FORST, RKF 2932934, 20.07.2010
(LEO IV VOM DONAUECK, ZB 199758, F. Kühfuss - FEDER VOM BANDORFER-FORST, ZB 204506, Bielfeldt S.)
. A.. (, - . . )14. VV IZ SEVERNOY STOLITSY, 29.01.2014., RKF 3818661, 591, -
(PITT IV vom DONAUECK, 2756172, . .. NATTER vom BANDORFER-FORST, 2932934, . ..)
. .. ()15. , 14.07.2008., 4398/12, 2298672, RRO 143
(, 3226/04, . .. , 3222/04, . ..)
. ()16. , 31.12.2009., 2652709, 4579/12, RRO 161
(, 3026/03, . .. , 3747/08, . ..)
. .. ()17. , 27.11.2014., 3751578, 4950/14, RRO 211
(PITT IV vom DONAUECK, 2756172, . .. - , 4579/12, . ..)
. .. ()18. , 16.04.2015., 4227136, CPN 54
(GECK v. AITRACHTAL, ZB 220079, 4110323, . .. - , UKU/ 0081695, 2658534, . ..)
. .. ()19. BURG HOCHSTIL, 27.10.2012., 4340/15, 3949367, UKU.0161725
(ERGO vom OSTERBERG, VDH 0986/09 UKU 0040381, . .. MARONEN ALPA HOCHSTIL, UKU.0137971, . & ..)
. .. ()20. GLORIOUS HUNTER LADOGA, 15.11.2013., 3804882
(XARO vom GEESTMOOR, ZB 0991/10, 2852038, . .. , 2610335, . ..)
. .. ()21. , 06.02.2011., 2940953, 3882/12, RRO-292
(SANGBERGETS SMIRMOFF, 2598121, .. , 3617/10, 2405811, . ..)
. .. (, -, . )22. FARA PO RONU Z ŻUBROWISKA, 11.01.2011., , PKR.VII-12612; UKU.0108161, H107
(RON vom HELLWEGUFER, UKU.000314, . .. - FRYGA CZARNY DWÓR ZE SKOLNITEGO, PKR VII-11285, . Konrad Witosz)
. .. (, )23. - GLENKAR RUA BARCHETTA, 04.02.2010., 2730022
(HISTORY S OFHIGHLAND BOY, 2135953, . .. EXCLUSIVE`S GLITTER, 2135954, . ..)
. ()24. GLENKAR RUA ASSET, 21.08.11., 3086294
(BRISA`S IRISHES X-FILE, 142/10, . .. () -, 2332465, . ..)
. .. (, . )25. GLENKAR RUA ATACAMA, 21.08.11., 3086299
(BRISA`S IRISHES X-FILE, 142/10, . .. () -, 2332465, . ..)
. .26. GLENKAR RUA AMARETTI, 21.08.2011., 3086298
(BRISA'S IRISHES X-FILE, UKU/ (), 0073338, . .. , 2332465, . ..)
. (-)27. / , 11.02.2009., 2429066, RRO 233
(, 1654/09, . .. - , 1597/06, . ..)
. (-)28. / , 29.11.2014., 4110009, .. 81214/0026-7/, RBI 739
(, 2429066, . .. - , 1660/09, . ..)
. ()29. / , 29.11.2014., 1829/16, . 815-0002/, RBI 740
(, 2429066, . .. - , 1660/09, 2041925, . ..)
. .. ()30. , 14.11.2012., 3438804, RGS 18
(- , 2311/08, . .. - , 2475/12, . ..)
. .. (, )31. , 10.04.2015., . -2475, ROA-2475
(IVAN II vom LIETHER-MOOR, ZB 216410, 3939297, . .. - , 4272/11, . ..)
. .. ()32. - EXCLUSIVE`S GLITTER, 18.06.2007., 2135954
(Autumnwood Gold Aword, KCSB,KCR, 05124602 - Exclusive`s Devotion, LOSH, 0949069)
. ..()33. , 30.09.2014., 4012918, . 8202-14/0001-2/, 964
(GONZO II vom LIETHER-MOOR, 3730820, . .. , 2723808, . ..)
. .. ()RE-, !

-; 31.08.2016 01:02.
-