HuntDogs.Ru

                             on-line: 384419957 
:  
  HuntDogs.Ru - > > > > -

- . , , , , .

 
02.08.2020, 18:32   #1
-
 
  -
 
: 21.09.2008
: 2,441
, 1 2020., ., /

RE-, - HUNTDOGS.RU!

,
1 2020., ., /


:
.. (I )
:
.. (III ), .. (III )

1- , 28.01.2016., . 831-238/

(KODY vom BANDORFER-FORST, ZB 209708 , . .. - SELMA vom KLOSTER BESELICH, ZB 223832, 5051/15, . ..)
. ..

24-15-14-9-25-9 96. I


2- , 23.04.2017., 4954/18, ROK 2848
(DRAM KS DE LOS MACHADEROS, LOE, 2133642, . .. - , 4444/15, . ..)
. .. ()

24-15-14-9-23-8 93. I


3- TROLL vom ERTHAL, 15.04.2013., ZB 6232/20
(INUK v. ERTHAL, ZB 207895, Thomas Unholzer KAJA v. ERTHAL, ZB 211111, Dr. Christof Kühnlein)
. .. ( )

23-14-13-8-25-9 92. I


4. , 28.10.2015., 6057/19
(CAESAR vom BEERBUCH, ZB 221604, . Ը . , 4869/14, . ..)
. ..

20-13-13-8-22-8 84. I

5. , 27.06.2018., 5526530
(LUCKY LUCIANO ALESSANDRO&NICOLA, UKU.0321321, . . CORA DELLA TORRE ANTICA, Italy ROI 12/104532, UKU.0156616, . .&.)
. ..

20-13-13-7-20-9 82. I

6. , 18.02.2018., 5222/20
(, 4770/17, . .. , 4111/13, . ..)
. ..

20-12-12-8-20-8 80. I

7. , 11.02.2013., 5098/15
(, 4436/12, 338001, . .. , 4511/12, . ..)
. .. ()

18-14-14-8-25-9 88. II

8. , 09.09.2018., 5373326

(CARLO vom PIROLATAL, 4536634, . .. , 3438980, 4444/15, . ..)
. ..

18-11-14-8-20-10 81. II

9. SELMA vom KLOSTER BESELICH, 05.12.2013., ZB 223832, 3912573, 5051/15
(POLDI vom BENNIGSHOF, ZB 212027 - NINA vom KLOSTER BESELICH, ZB 204044)
. ( )

20-11-14-9-18-8 80. - II

10. , 02.06.2018., ROA-3235
( .. , 3985284, . .. , 3438950, . ..)
. .. ()

18-10-8-7-25-8 76. II

11. , 23.04.2017., 4851083, ROK 2849,
(DRAM KS DE LOS MACHADEROS, LOE 2133642, . .. - , 4444/15, . ..)
. ..

20-10-11-7-20-6 74. II

12. , 05.10.2013., 5548/17
(, .. 094-09/0011-1, . .. , . 835-022/, . ..)
. ..

20-11-11-7-18-7 74. II

13. .. , 16.04.2018., 5370810, ROA-3216
(EIKO v.d. KARTHANE, 3438865, . .. - .. , -2307, . ..)
. ()

18-12-13-10-22-8 73. II

14. , 06.03.2019., .. 831-19/0016-4
(IVAN II vom LIETHER-MOOR, ZB 216410, . .. - SELMA vom KLOSTER BESELICH, ZB 223832, 3912573, . ..)
. ..

16-10-9-8-24-9 76. III

15. -, 25.01.2016., . 831-301/
(-II, 3730/11, . .. -, 4075/13, . ..)
. ..

16-10-10-7-18-7 70. - III

16. .. , 16.04.2018., 5370812, ROA-3218
(EIKO v.d. KARTHANE, 3438865, . .. - .. , -2307, . ..)
. ( )

,

17. BAVARIA v.d. SIBIRISCHEN FROSTERN, 29.05.2019., . -3445
(EIKO v.d KARTHANE, 3438865, . .E. - REGINA vom BRÜNDLFELD, ZB 225509, . .B/)
. .. ()18. , 27.07.17., 5130214
(DRAM DE LOS MACHADORES, 3740021, . . , 2610335, . ..)
. ..19. , 15.10.2019., .. 831-19/0106-1
(, 5467/12, . .. , 5881/12, . ..)
. ..20. , 23.12.2016., . 831-259/
(, 5969/17, . .. , 3169881, . ..)
. ..21. -, 05.12.2015., . 831-260/
(, 5662/14, . .. -, 5492/12, . ..)
. ..22. , 22.01.2019., .. 831-19/0011-5
(, 6155/18, . .. , 6271/18, . ..)
. ..RE-, - HUNTDOGS.RU!

-; 02.08.2020 19:22.
-   
 

« | »


.
HTML .GMT +4, : 23:34.

 RSS 2.0  - HuntDogs.Ru - - - -